La importància de la ITE

La importància de la ITE

Hem de ser molt conscients que és molt important que tots els edificis passin una inspecció tècnica (ITE), per evitar danys. I es que el pas del temps afecta a l’estructura dels edificis.
La ITE (Inspecció tècnica d’Edificis) no només és un tràmit per evitar sancions, si no, serveix per avaluar l’estat d’un edifici. És revisa amb tot detall tots els elements i parts dels edificis, estat de les bigues, terrat, escales, tuberies, l’estructura…

Amb tota aquesta informació és fa un informe per avaluar en quin estat està, si hi ha algun tipus de perill o no, si tot surt correcte és fa un informe favorable, en cas contrari, si està molt deteriorat o hi ha algun perill de despreniment o qualsevol altre perill, es fa un informe explicant quines son les accions a seguir per a la seva reparació.
Això també serveix a l’hora de demanar pressupostos a les empreses constructores, ja que, totes tenen el mateix informe, per tant totes han d’avaluar el mateix, i ens estalviem enganys i problemes.
LA importància d’aquest informes es poder evitar la inseguretat dels inquilins dins dels seus edificis, els danys que poden causar a la via pública, per despreniment de la façana, balcons… o provocar danys a tercers.

Aquestes ITE’s les ha d’avaluar un professional qualificat, arquitectes o enginyers.