Clausula privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ALVID INTEGRAL DE RESTAURACIÓ SLU amb CIF B62687363 i domicili social situat a PASSEIG LLUIS COMPANYS 86 BJOS 1 08810 , SANT PERE dE RIBES (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, ALVID INTEGRAL DE RESTAURACIÓ SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L’informem que tractarem les seves dades conforme l’existència del seu consentiment.

 

ALVID INTEGRAL DE RESTAURACIÓ SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ALVID INTEGRAL DE RESTAURACIÓ SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@grupalvid.com.

 

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considereoportuna.

 

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.